Casa X

Cadaval & Solà-Morales
  • Información del Proyecto
  • Mosaico del Proyecto
  • Slider del Proyecto
  • PDF del Proyecto

El projecte de la casa X busca resoldre mitjançant un sistema, un llenguatge, una forma única, una multitud d’interrogants que es plantegen en habitar específicament el terreny: com protegir i donar protagonisme a un pi de dimensions i aparença impressionants que es troba en la part alta del terreny, i que dificulta qualsevol accés i aproximació directa a l’habitatge des de la via pública; com no prendre partit entre les vistes a mar o muntanya, i permetre-les totes dues, tot i ser en direccions oposades; com neutralitzar amb la forma la presència de les cases contigües per construir un aïllament fictici respecte dels veïns; com duplicar les vistes principals atorgant vistes de qualitat a la part frontal, però també a la part posterior de la casa; com resoldre tants aprioris amb un simple moviment que doni resposta a totes i cada una d’aquestes voluntats sense explicar ni prioritzar-ne cap d’elles. La forma, una forma única, englobadora i molt mesurada, és el resultat d’un llarg procés de recerca a respostes individuals a cada un d’aquests desafiaments. La forma no és doncs un apriori sinó un esforç per donar una resposta unitària que satisfaci cada un dels diversos interrogants plantejats.